Välkommen i Falkenberg!

Välkomna till Falkenberg! Falkenbergs kommun är den ytmässigt största kommunen i Hallands län. Den sträcker sig ca 3 mil längs kusten och omkring 5 mil in i landet. I kommunen bor drygt 41 000 personer, varav ungefär hälften i och kring tätorten Falkenberg. Under sommaren dubblas antalet och nästan alla kommer att befinna sig runt ikring Skrea strand. Falkenberg präglas av ett brett näringsliv med små och medelstora företag. En stark och levande landsbygd sysselsätter många. Turismen är en av kommunens viktigaste näringar. 
Rutten är under uppbyggnad och kommer snart att visas här. 

Vi har några hållplatser längs med vägen. Den första är inne i stan och ligger vid hörnet av Rådhustorget och Storgatan, vid Amadeus Bar.  Sedan går färden via hamngatan och första stoppet är utanför Falkenbergs Designermuseum, och sedan åker vi över Söderbron och vidare via småbåtshamnen. Vi åker sedan utmed större delen av fantastiska Skrea Strand och ut till Skrea Camping. Sedan går återfärden via Sommarvägen och Strandvägen in mot vackra Vallarna och sedan över Tullbron och in till Rådhustorget.
Längs hela vägen går det självklart att vinka på oss så stannar vi.