Välkommen i Falkenberg!

Välkomna till Falkenberg! Falkenbergs kommun är den ytmässigt största kommunen i Hallands län. Den sträcker sig ca 3 mil längs kusten och omkring 5 mil in i landet. I kommunen bor drygt 41 000 personer, varav ungefär hälften i och kring tätorten Falkenberg. Under sommaren dubblas antalet och nästan alla kommer att befinna sig runt ikring Skrea strand. Falkenberg präglas av ett brett näringsliv med små och medelstora företag. En stark och levande landsbygd sysselsätter många. Turismen är en av kommunens viktigaste näringar.

Vi har några hållplatser längs med vägen. Den första är inne i stan och ligger vid hörnet sparbanken och Rådhustorget. Hållplats 2 är vid Kontoret vid småbåtshamnen.3e stoppet och här är det även en paus på en liten stund och det är vid Cafe På G - skrea strand. Vi stannar vid Netasberg och och vidare upp till Skrea camping för att återigen passera Cafe På G - Skrea strand. Sista stoppet innan vi är tillbaks är Vallarna innan vi anländer i centrum igen.
Längs med Skrea och längs med ätran går det självklart att vinka på oss så stannar vi.

Våra härliga sponsorer!

Dessa härliga företag hjälper och stöttar oss så att Skreatåget kan rulla.