Våra härliga sponsorer!

Vill ditt företag vara med på Tåget? Hör av dig till oss på info@skreataget.se så skickar vi lite info.Gör det möjligt för tåget att kunna köra hela sommaren. Under färden så får du höra lite om vart och ett av dem.

Detta företagar med sin härliga personal är de som driver Skreatåget. Det sköter om tåget och ger det den kärlek de behöver.De är ett arbetsintegrerande socialt företag, (ASF), 

”På En Trappa Upp finns en anda som kännetecknas av att alla får utvecklas i sin egen takt, alla accepteras som de är, varje individs möjligheter tas tillvara på och hela människan ska bli sedd”

Dessa härliga företag hjälper och stöttar oss så att Skreatåget kan rulla.